زاویه سازی صورت

زاویه سازی صورت

   زاویه سازی صورت و ارزیابی تناسب صورت ریشه در گذشته دور دارد و به قرنهای ۱۷ و ۱۸ برمی گردد. بسیاری از هنرمندان دوره رنسانس بر این باور بودند که زیبایی صورت در تعادل نسبت های صورت و تقارن صورت است. تناسب و تعادل نسبتها در صورت، امروزه نیز توجه زیادی را به خود […]